+45 56 93 13 12 [email protected]

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/mennesker-med-autisme/@@download/publication

https://www.autismeforening.dk/videnscenter/om-autisme/

https://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/udredning/

http://voff.dk/PDF-FILER/Gymnasieliv-med-autisme-oplaeg-Rolf-Andreasen.pdf

https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsaftalen-2015-2018/status-og-midtvejskonference/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsaftaler/Sundhedsaftale-2015/Status–og-Midtvejskonference/Konferencens-opl%C3%A6g/Tidlige-tegn-p%C3%A5-autisme-ADHD-og-spiseforstyrrelser—Anne-Mette-Skovgaard.ashx