+45 56 93 13 12 [email protected]

Bestyrelse og daglig ledelse 

 Paw Brylet

Paw Brylet

Bestyrelsesformand Master i oplevelsesøko. Ledelse

Paw Brylet, salgschef (aktuelt)
Merkonom i markedsføring.
Merkonom i International Marketing.
Master i oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse.
Bestyrelsesuddannelse fra Århus Universitet.
Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Allinge-Gudhjem Kommune.
Tidligere selvstændig erhvervsdrivende.
Mere end 25 års ledelseserfaring fra flere store virksomheder.

Rikke Macholm

Rikke Macholm

Bestyrelsesmedlem Lektor og byrådsmedlem i Hillerød

Cand scient i biologi fra Københavns Universitet.
Mangeårig underviser dels på Socialpædagogiske seminarier i Sundhedsfag og Socialmedicin dels indenfor gymnasieskolen i biologi.
Medlem af Hillerød Byråd i 26 år.
Tidligere formand for Social- og sundhedsudvalg og for Børne- og familieudvalget. Nuværende formand for Kultur- og fritidsudvalget.

Solvejg Rosenkilde Nielsen

Solvejg Rosenkilde Nielsen

Bestyrelsesmedlem Indehaver af Svaneke Kurser og Rådgivning

Socialchef i Hasle kommune 1994 – 2001.
Forstander for Forebyggelsescenter Møllebakken 1988-1992.
Uddannet socialrådgiver.
Uddannet pædagog.
Videreuddannelse i systemisk terapi, organisation og ledelse.
Har arbejdserfaring som pædagog, sagsbehandler, konsulent, familiebehandler og som Kultur- og Socialchef, Børne- og Ungechef og Psykiatri og Handicap leder i kommunalt regi, samt uddannelsesleder i Baltisk Uddannelsesø.

Henrik Rønnow

Henrik Rønnow

Ejer og leder af Bostedet Kærbygård

Jeg arbejdede 4 år som lærer i folkeskolen, og var med min kone plejefamilie i et par år inden jeg startede institutionen Kærbygård. Målgruppen var tidligere unge og familier.
Det at skabe gode og udviklende rammer for svage borgere har altid været den drivende kraft.
Gennem årene har jeg taget flere kurser inden for ledelse, og senest en master i offentlig administration (MPA fra CBS).

 Thomas Svart

Thomas Svart

Pædagogisk leder, pædagog

Jeg er oprindeligt uddannet pædagog i 2001 og har siden fungeret som socialpædagog frem til 2008 hvor jeg først blev pædagogisk leder, siden afdelingsleder på en specialskole. Jeg har gennemført lokale lederuddannelser op til diplomniveau. I øjeblikket er jeg midt i et studie omkring Narrativ ledelse fra Dispuk.I det daglige arbejde har jeg det primære ansvar for beboernes udvikling og trivsel samt udvikling og vedligehold af de pædagogiske metoder i det pædagogiske arbejde.

Jeg har været ansat som pædagogisk leder på Kærbygård siden 2014.

Jesper L. Larsen

Jesper L. Larsen

Pædagogisk leder/Souschef

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2010 som souschef og pædagogisk leder.  Jeg har bl.a. en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, og en master i oplevelsesledelse, men også en række uddannelser fra tidligere ansættelser i Forsvaret og på Højskole. Jeg har arbejdet på et døgnbehandlingssted for misbrugere, og har været leder for et fritidstilbud for unge med autisme i en årrække. Desuden har jeg været lærer ved et skoletilbud for unge med specielle udfordringer.

Pædagogisk personale

Annika Hoffmann

Annika Hoffmann

Pædagog

Jeg er udannet pædagog fra januar 2020 og havde forinden mit 3. praktikforløb på Kærbygård, og hvor jeg også sideløbende har arbejdet som vikar. Derudover har jeg ved siden af mit studie arbejdet som støttepædagog på Vesterlund, dagtilbud for unge med diagnoser inden for autismespektret.
Jeg har været fastansat som pædagog på Kærbygård siden februar 2020, hvor jeg udover at fungerer som pædagog i det daglige arbejde, er kontaktpædagog for en af beboerne.

Michael Nielsen

Michael Nielsen

Pædagog, TR

Jeg er uddannet pædagog fra 2001 og har siden været beskæftiget inden for specialområdet, både som pædagog og tidligere som leder. Jeg er uddannet praktikvejleder og mentor, og så har jeg gennemført uddannelser i forbindelse med både funktioner som henholdsvis TR og AMR. Jeg har derudover tager en neuropædagogisk og en autismepædagogisk efteruddannelse.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden sensommeren 2015, og er udover at være pædagog også praktikvejleder og TR.

 Naja Tolstrup

Naja Tolstrup

Pædagog

Jeg er uddannet pædagog fra 2008, og har før jeg kom til Kærbygård primært arbejdet i udlandet, blandt andet som pædagogisk leder på en integreret institution i Luxembourg.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2016, hvor jeg udover at være kontaktpædagog for en af beboerne, også er arbejdsmiljørepræsentant. Jeg har i den forbindelse deltaget i kurser omkring både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og er også en del af Kærbygårds samarbejdsudvalg TRIO-AMO.

Ida Tidemand

Ida Tidemand

Pædagog

Jeg er uddannet som Pædagog i 2002. Jeg har både før uddannelsen og siden arbejdet i det specialpædagogiske område.

Jeg har arbejdet på Kærbygaard siden 2014, med en pause på et års tid undervejs.

Udover Pædagoguddannelsen er jeg uddannet som diplom leder. Og har arbejdet ca. 12 år som leder i det pædagogiske område.

Jeg har en efteruddannelse i Neuropædagogik. Desuden kortere uddannelses- og kursusforløb i mange pædagogiske områder, som miljøterapi, konflikthåndtering, afstemt pædagogik, autisme mm. Men også i hygiejne, sundhed, medicinhåndtering og arbejdsmiljø. Jeg har især lang erfaring med autismeområdet.

Kasper Brehmer Böje

Kasper Brehmer Böje

Pædagog

Jeg er nyuddannet pædagog fra Campus Bornholm 2020, og har været ansat på Kærbygård siden marts måned samme år.

Jeg har i forbindelse med pædagogstudiet haft praktikker på Aakirkeby skole, Svartingedal skole, samt paradisbakkeskolen i Nexø. På Pædagoguddannelsen har jeg taget linjefaget Natur og udeliv.

Før jeg startede på pædagoguddannelsen, arbejdede jeg i Nexø Ungdomsskole, her både som klubmedarbejder og som underviser.

Kim Jensen

Kim Jensen

Pædagog

Jeg er seminarieuddannet pædagog fra 2006 og har i over 20 år arbejdet inden for det pædagogiske specialområde for anbragte børn og unge, udviklingshæmmede, unge og voksne med autismespektrum-forstyrrelser og mennesker med multiple sociale og psykiatriske vanskeligheder.

Jeg har gennemført kurser i både miljøterapi og neuropædagogik og har haft et længere uddannelsesforløb omkring ICF.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2017.

Louise Hvam Borup

Louise Hvam Borup

Pædagog

Rikke Hyttel

Rikke Hyttel

Pædagog (vikar)

Jeg er uddannet pædagog, januar 2015, og blev ansat på Kærbygård d. 1. februar samme år. I februar 2019 overgik jeg, grundet andet arbejde, til at være afløser.

Jeg har gennemført den neuropædagogiske efteruddannelse gennem VISS samt diplommodulerne ”Pædagogisk viden og forskning”, ”Undersøgelse af pædagogisk praksis” og ”Neuropædagogik og Neuropsykologi” på Københavns Professionshøjskole. Jeg har i løbet af min tid på Kærbygård været kontaktperson for flere af stedets beboere.

Jacob Lungholdt

Jacob Lungholdt

Pædagog (vikar)

Jeg blev uddannet som pædagog i 1994 og har siden da arbejdet på det specialpædagogiske område, både i København og på Bornholm. Jeg er desuden uddannet svømmelærer og glaspuster, og har også undervist på højskoler, blandt andet i glas.

Jeg har været ansat som pædagog på Kærbygård siden maj 2017, hvor jeg også er kontaktpædagog for en af stedets beboere.

Claus Lyngberg

Claus Lyngberg

Pædagogisk medarbejder

Jeg har gennemført den neuropædagogiske efteruddannelse gennem VISS samt diplommodulerne ”Pædagogisk viden og forskning”, ”Undersøgelse af pædagogisk praksis” og ”Neuropædagogik og Neuropsykologi” på Københavns Professionshøjskole. Jeg har desuden gennemført forskellige kurser i forbindelse med arbejdet på Kærbygård, blandt andet omkring autisme, ICF mm. Jeg har oprindelig en baggrund som slagteriarbejder.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2012, hvor jeg også fungerer som kontaktperson for en at stedets beboere.

Jesper Hansen

Jesper Hansen

Pædagogisk medarbejder

Jeg arbejdet i det pædagogiske felt i mere end 25 år, både i daginstitutioner og på forskellige bosteder på Sjælland og på Bornholm. Derudover har jeg arbejdet som handicaphjælper for en dreng med muskelsvind. Jeg har en neuropædagogisk efteruddannelse, og en uddannelse i sanseintegration, som jeg har taget i forbindelse med mit arbejde på Kærbygård.

Jeg har været pædagogisk medarbejder på Kærbygård siden etableringen i 2010.

Mark Langhave

Mark Langhave

Pædagogisk medarbejder

Jeg har en baggrund i forsvaret, hvorfra jeg har en pædagogisk uddannelse samt en idrætsuddannelse. Jeg har taget selvstændige uddannelser i Feuerstein (læringsmetoder) og RITS® (psykotraumatologi), og har derudover også gennemført en uddannelse i idrætsskadebehandling og som massør.

Jeg har tidligere været ansat på et opholdssted og på en produktionsskole, hvor jeg arbejdere med unge med udviklingsvanskeligheder. Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2018, hvor jeg blandt andet er kontaktpædagog for en af beboerne.

Evan Brown

Evan Brown

Pædagogisk medarbejder, AMR

Jeg har 18 års pædagogisk erfaring med unge med særlige behov, utilpassede unge, samt familiestøtte, på private såvel som offentlige institutioner og bosteder.

Jeg har en diplomuddannelse i neuropædagogik og er i gang med at færdiggøre en diplomuddannelse i specialpædagogik. Jeg er født og opvokset på New Zealand og har en BA i fransk og lingvistik.

Jeg har arbejdet som pædagog på Kærbygård siden 2010.

Jesper Lunding

Jesper Lunding

Pædagog (fast afløser)

Jeg er uddannet socialrådgiver (2016), og har efterfølgende har været ansat som socialrådgiver inden for børn og familie. Jeg har beskæftiget mig meget med stof- og alkoholafhængighed i anonyme fællesskaber, og har også været i praktik på en behandlingsinstitution.

Jeg har kurser i børnesamtaler, herunder børn med anden etnisk herkomst end dansk, og har tidligere været ansat i projektet ’Stifinder’ for unge ledige.

Jeg har været fastansat på Kærbygård siden april 2019.

Martin Pilt Nielsen

Martin Pilt Nielsen

Pædagogisk medarbejder (fast afløser)

Jeg har arbejdet mange år inden for det pædagogiske fag, som pædagogisk medarbejder. Dette både på en skole for børn med svær autisme, og tidligere på en døgninstitution for utilpassede unge.

Jeg har egentlig en uddannelse som serigraf, og har også arbejdet som koordinator i en svømmehal.

Jeg har været ansat som afløser på Kærbygård siden februar 2018.

Kenn Nielsen

Kenn Nielsen

Pædagogisk medarbejder (vikar)

Jeg har en uddannelse som misbrugsbehandler, og har tidligere arbejdet og været i praktik på Mændenes hjem og i Vestre fængsel. Derudover har jeg arbejdet mange år i forsvaret, og er derfra både uddannet førstehjælpsinstruktør og selvforsvarsinstruktør. Jeg har desuden gennemført et kursus i NADA.

Jeg har arbejdet på Kærbygård som afløser siden 2013, hvor jeg indgår i det pædagogiske arbejde med beboerne.

Steen Engell

Steen Engell

Pædagogisk medarbejder (vikar)

Jeg har arbejdet på Kærbygård helt fra begyndelsen i 2010, hvor jeg startede med at være ansat i et fast team omkring en af beboerne og senere arbejdere som nattevagt. Siden hen har jeg været tilknyttet som afløser, ved siden af andet job.

Jeg er oprindelig uddannet montør og har arbejdet mange år som klejnsmed. Derudover har jeg kørt som vægter, og arbejdet som nattevagt og dørmand forskellige steder.

Jens Bøger Larsen

Jens Bøger Larsen

PAU-studerende (vikar)

Indtil jeg for nylig flyttede til Bornholm, har jeg arbejdet 6 år i Region Sjælland, på forskellige botilbud, dagcentre og enkeltmandstilbud, hvor jeg også har været i et samarbejde med psykiatrisk center Roskilde. I forbindelse med disser arbejder har jeg gennemført kurser omkring autisme, neuropædagogik, medicin og førstehjælp. Jeg har desuden en fortid som selvstændig butiksejer.

Jeg har været ansat som flexjobber på Kærbygård siden november 2019.

Nattevagter

Carsten Bohn

Carsten Bohn

Nattevagt

Jeg er uddannet sosuhjælper, men har i mange år arbejdet som fængselsbetjent, hvorfra jeg også er uddannet instruktør i Anger management og i konflikthåndtering.

Jeg har derudover et kursusbevis i NADA og har oprindeligt en BA i antropologi.

Jeg har været på Kærbygård siden 2010, hvor jeg har været ansat som fast nattevagt siden 2016.

Søren Buhl

Søren Buhl

Nattevagt

Jeg har været ansat som nattevagt på Kærbygård siden marts 2018, og har før arbejdet 10 år som pedel, mekaniker og underviser på Campus Bornholm.

Derudover har jeg også arbejdet i flere år som pedel på Bornholms middelaldercenter.

Jeg er oprindelig uddannet landbrugsmaskinmekaniker.

Henrik Hoffensitz

Henrik Hoffensitz

Nattevagt

Jeg er oprindelige uddannet bager, og har blandt andet undervist i madlavning på skoleskib under søfartsstyrelsen. Derudover har jeg en vagtuddannelse, og har arbejdet som vagtfunktionær i over 7 år. Jeg har blandt andet arbejdet på Røde Kors Centeret og i statsforvaltningen på Bornholm. Jeg har desuden arbejdet i forsvaret i mange år, hvor jeg også har været udsendt flere gange, og hvorfra jeg også har gennemført TSE-kursus (udvidet førstehjælp), som jeg stadig vedligeholder.

Jeg har været på Kærbygård siden 2016.

Frits Hansen

Frits Hansen

Nattevagt

Jeg har arbejdet i forsvaret i over 20 år som blandt andet artillerist og overkonstabel, hvor jeg har haft forskellige kurser, blandt andet TSE (udvidet førstehjælp), og hvor jeg har været udsendt flere gange. Jeg har derudover arbejdet i flere år som handicaphjælper for en ung mand med sen hjerneskade, hvor jeg indgik i et team med hans familie under Handicap Danmark. I den forbindelse har jeg deltaget i både længere hospitalsforløb og på flere udlandsrejser som handicapledsager.

Jeg startede som nattevagt på Kærbygård i september 2017.

Michael Neider

Michael Neider

Nattevagt

Jeg har arbejdet på Kærbygård som nattevagt siden marts 2014.

Jeg har en læreruddannelse fra VUC Bornholm og har efterfølgende været ansat som folkeskolelærer på Østerlars Friskole. Derudover har jeg tidligere arbejdet som blandt andet arbejdsmand og selvstændig industrimontør.

Jeg kommer oprindelig fra Tyskland, hvor jeg udover at arbejde som hjemmehjælper, har læst Slavisk og germansk filologi, og har en erhvervsuddannelse som landbrugsmekaniker.

Øvrigt personale og tilknyttede professionelle

Johnny Skram

Johnny Skram

Pedel

Stephanie Christiansen

Stephanie Christiansen

Koordinator

Jeg har været ansat på Kærbygård siden maj 2018. Jeg har tidligere arbejdet som projektmedarbejder på forskellige bosteder, med henblik på udfærdigelse af metodebeskrivelser, og som evalueringskonsulent i Landsorganisationen for sociale tilbud.

Jeg har gennemført koordinatoruddannelsen på teknologisk institut, men er oprindelig uddannet cand.mag.

Wenna Hansen

Wenna Hansen

Servicemedarbejder

Jeg flyttede til Bornholm fra Filippinerne i 2016, og har siden da arbejdet som rengøringsassistent forskellige steder på øen.

Jeg har oprindelig en uddannelse i Business management, og har arbejdet på blandt andet det filippinske finanskontor, hvor jeg varetog forskellige administrative opgaver, regnskab, kundeservice og virksomhedsinspektioner.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden marts 2019.

Sabine Munch

Sabine Munch

Koordinator (barselsvikar)

Marianne Welcher

Marianne Welcher

Psykolog (supervision)

Jeg blev uddannet som pædagog i 1985 og har arbejdet ca 15 år indenfor børne- og ungeområdet, familiebehandling og uddannelse.
I 2002 blev jeg uddannet som psykolog og autoriseret i 2004, og har arbejdet som psykolog i Regionskommunen i årene 2002-2008.
Jeg har været fuldtidsprivatpraktiserende fra 2008, hvor jeg har beskæftiget mig med problematikker indenfor børn og familie, psykiatri og handicap, sundhedsområdet og ældreområdet.
Min store interesse og fokus har særligt været at opkvalificere mig og arbejde med supervision i forskellige sammenhænge.
Som privatpraktiserende psykolog har jeg haft et løbende kendskab til Kærbygård fra supervision og kortere samtaleforløb med medarbejdere og derigennem haft lejlighed til at følge den omfattende  udviklings- og læringsproces som har været på Kærbygård, hvilket har været meget inspirerende.
Jette Lundager

Jette Lundager

Narrativ psykoterapeut (supervision)

Jeg har været tilknyttet Kærbygård siden 1. marts 2016, hvor jeg giver psykoterapi til unge med svære psykiske vanskeligheder eks. tilknytningsforstyrrelser, og supervision til personalet ad hoc.

Uddannelser: 
Narrativ psykoterapeut (DISPUK)
Supervisor og faglig vejleder (DISPUK)
Ledelse med et Systemisk og Narrativ Perspektiv; Organisations -& Personaleudvikling (DISPUK)
Sundhedsplejerske (Århus universitet)
Sygeplejerske Bornholms sygeplejeskole

Erfaring:
10 års erfaring med psykoterapi til bosteder, jobcenter og private individuelle forløb.
20 års erfaring med supervision til pædagogisk og sundhedsfagligt personale, individuelt og i grupper.
I alt 5 års ledelseserfaring, dels som leder for et dagbehandlingstilbud for unge med psykiske vanskeligheder. (Grennesminde Bornholm), og som afdelingssygeplejerske på børneonkologisk afdeling Rigshospitalet.
Sundhedsfaglig erfaring fra både kommuner og regioner.