+45 56 93 13 12 [email protected]

Bestyrelse og daglig ledelse 

 Paw Brylet

Paw Brylet

Bestyrelsesformand Master i oplevelsesøko. Ledelse

Rikke Macholm

Rikke Macholm

Bestyrelsesmedlem Lektor og byrådsmedlem i Hillerød

Solvejg Rosenkilde

Solvejg Rosenkilde

Bestyrelsesmedlem Indehaver af Svaneke Kurser og Rådgivning

Henrik Rønnow

Henrik Rønnow

Direktør Ejer af Kærbygård ApS.

 Thomas Svart

Thomas Svart

Pædagogisk leder Uddannet pædagog

Jesper L. Larsen

Jesper L. Larsen

Pædagogisk leder/Souschef

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2010 som souschef og pædagogisk leder. Jeg har bl.a. en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi og en master i oplevelsesledelse, men også en række uddannelser fra tidligere ansættelser i Forsvaret og på Højskole.

Jeg har arbejdet på et døgnbehandlingssted for misbrugere og har været leder for et fritidstilbud for unge med autisme i en årrække.

Desuden har jeg været lærer ved et skoletilbud for unge med specielle udfordringer.

Pædagogisk personale

Jesper Hansen

Jesper Hansen

Pædagog, ikke udd.

Michael Nielsen

Michael Nielsen

Pædagog, udd. Praktikvejleder Tillidsrep.

 Naja Tolstrup

Naja Tolstrup

Pædagog, udd. Arbejdsmiljørep.

Claus Lyngberg

Claus Lyngberg

Pædagog, ikke udd.

Søren Bernbom

Søren Bernbom

Pædagog, ikke udd.

Evan Brown

Evan Brown

Pædagog, ikke udd.

Stine Jean Jordt

Stine Jean Jordt

Pædagog, udd.

Kim Jensen

Kim Jensen

Pædagog, udd.

Flemming Jørgensen

Flemming Jørgensen

Pædagog, ikke udd.

Torben Kofod Ager

Torben Kofod Ager

Afløser

Jeg har en lang erfaring fra forskellige opholdssteder for borgere med blandt andet misbrug, multiple diagnoser, udadreagerende adfærd samt unge anbragt i ungdomssanktion.

Jeg har i forbindelse med disse arbejder gennemført kurser i blandt andet konflikthåndtering, faglig skriftlighed, miljøterapi, psykisk førstehjælp, psykiatrisk lidelse og misbrug, samt en uddannelse i KRAP.

Jeg er oprindelig uddannet kok.

Jeg har tidligere været fastansat på Kærbygård, men er nu tilknyttet som afløser ved siden af mit primære job som mentor for udsatte borgere i BRK.

 Jacob Lungholt

Jacob Lungholt

Pædagog, udd.

Mark Langhave

Mark Langhave

Pædagog, ikke udd.

Henrik Hoffensitz

Henrik Hoffensitz

Nattevagt - Afløser (fast)

Frits Hansen

Frits Hansen

Nattevagt (fast)

Michael Neider

Michael Neider

Nattevagt (fast)

Carsten Bohn

Carsten Bohn

Nattevagt

Jeg er uddannet sosuhjælper, men har i mange år arbejdet som fængselsbetjent, hvorfra jeg også er uddannet instruktør i Anger management og i konflikthåndtering.

Jeg har derudover et kursusbevis i NADA og har oprindeligt en BA i antropologi.

Jeg har været på Kærbygård siden 2010, hvor jeg har været ansat som fast nattevagt siden 2016.

Søren Buhl

Søren Buhl

Nattevagt

Martin Pilt Nielsen

Martin Pilt Nielsen

Afløser (fast)

Kenn Nielsen

Kenn Nielsen

Afløser (fast)

Jesper Lunding

Jesper Lunding

Afløser (fast)

Rikke Hyttel

Rikke Hyttel

Afløser (timelønnet)

Enzo Maurer

Enzo Maurer

Afløser (timelønnet)

Steen Engell

Steen Engell

Afløser (timelønnet)

Øvrigt personale 

Johnny Skram

Johnny Skram

Pedel

Stephanie Christiansen

Stephanie Christiansen

Administrativ Medarbejder

Wenna Hansen

Wenna Hansen

Service Medarbejder