Indskrivning

Visitation

Visitation til ​Kærbygårds pladser sker gennem kontakt til leder Henrik Rønnow.

​Træffes på mobil: 52 17 05 96

​Mailadresse: hr@kaerbygaard.dk

 

Socialtilsyn

Kærbygård modtager, som andre bosteder, jævnligt besøg fra Socialtilsyn Hovedstaden. Disse besøg betragtes på Kærbygård ikke kun som kontrolforanstaltninger, men også som gode muligheder for sparring, og vi er overvejende glade for den dialog vi hidtil har haft.

​Målgruppebeskrivelse

Kærbygård har 8 pladser, som er fleksibelt godkendt efter SEL §107 og §108  for alle pladser. Vi har erfaring med multible diagnoser og særligt hjerneskade, autisme og Prader-Willis syndrom, evt. kombineret med:

– omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelse
– misbrugsproblematikker
– udadreagerende adfærd

Kendetegnende for Kærbygårds målgruppe er, at det er personer, der som følge af mental retardering og evt. i kombination med sociale problemstillinger har svært ved at indgå i fællesskaber.

Kærbygårds fysiske opbygning gør, at fællesskaber kan afprøves og øves i muligt omfang, men hvert af de 8 tilbud tilrettelægges individuelt efter borgerens behov og behov for skærmning.

 

Kærbygård har pt. ingen ledige pladser.

Menu