+45 56 93 13 12 [email protected]

JOB PÅ KÆRBYGÅRD

Pædagogisk medarbejder søges til Bostedet Kærbygård

Kærbygård er et bosted lidt uden for Rønne for 8 beboere, som har arbejdet med sin målgruppe i snart 10 år. Bostedet blev i 2010 oprettet i et særligt samarbejde med Bornholms Regionskommune for at skabe et specialiseret botilbud til voksne, som kun svært kan rummes i almindelige institutionelle rammer. Kærbygård er i dag et privat bosted under lovgivning om Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV).

Bostedet er i sin fysiske opbygning indrettet, så der kan tilrettelægges helt individuelle tilbud til hver beboer afhængigt af diagnose og social problemstilling. Dette er søgt indarbejdet i en miljøterapeutisk ramme med dyrehold, køkkenhave, aktivitetshave, fællesarealer m.m. Pædagogisk arbejde og dokumentationspraksis er udviklet og tilrettelagt på en måde, så der kan ske en målrettet og koordineret indsats.

Kærbygård søger en pædagogisk medarbejder, med eller uden erfaring fra det specialiserede område. Du behøver ikke være uddannet pædagog, men du skal have lyst til at arbejde med beboere, hvor det er dig, der skal tage ansvar for relationen og skabe livsindhold for beboeren i et tæt samarbejdet med dine kolleger og ledelse. Og du skal kunne opnå glæde og tilfredsstillelse ved dit arbejde i de små fremskridt og udviklinger hos beboeren.

Kærbygårds målgruppe kan i perioder være personligt udfordrende for de fleste. Du skal have en god evne til selvrefleksion og villighed til at modtage personliglig supervision efter behov hos psykolog eller psykoterapeut. Herudover skal du evne en reflekteret og fleksibel tilgang til din pædagogiske praksis, hvor du både forventes at bidrage med input til pædagogiske løsningsmodeller, og kunne arbejde loyalt med løsningsmodeller formuleret af andre i en samlet koordineret indsats.

Kærbygård har gennem næsten 10 år arbejdet på at udvikle en bæredygtig organisatorisk ramme, hvori svære og udfordrende pædagogiske opgaver kan løses professionelt og med et stort hensyn til medarbejdertrivsel. Kærbygård har gennem årene haft mange pædagogiske succeser under svære forhold, og udvikler sig fortsat organisatorisk med et stort fokus på arbejdsmiljø.

Løn efter overenskomst. (SL/KL)

Ansøgningsfrist:
25. oktober 2019
Ansættelsesdato:
Snarest muligt

[email protected].  (Læs mere om Kærbygård på vores hjemmeside: kaerbygaard.dk.)

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Kærbygård på 56931312, leder Henrik Rønnow.

12 + 2 =