Ansættelse

Kærbygård søger lige nu en pædagogisk leder. Se mere på dette link.

Kærbygård har en stabil beboergruppe og en stabil medarbejdergruppe på ca. 30 personer inkl. ledelse og vikarer.

I 2019 tiltrådte Kærbygård overenskomster med Socialpædagogerne. Siden har vi tiltrådt overenskomster med 3F og arbejder på at tiltræde aftaler med FOA. Det er KL-overenskomsterne vi har tiltrådt.

Kærbygård  aflønner naturligvis efter disse overenskomster i forhold til lønindplacering, pension, ulempetillæg m.v., og der er nogle forhold, som over tid er kommet i tillæg hertil:

  • Kærbygård har en lokalaftale med Socialpædagogerne, som giver en høj grad af fleksibilitet for ansatte. Samtidigt tilgodeser lokalaftalen opgaveløsningen, med de særlige vilkår, som gør sig gældende i forhold til Kærbygårds målgruppe.
  • Som fastansat i det pædagogiske arbejde tilbydes man altid en fuldtidsansættelse. Og hvis man ønsker det, kan man gå på deltid.
  • I det pædagogiske arbejde aflønnes man med 4 yderligere løntrin oven i det overenskomstbestemte. Herudover gives op til 3 ekstra løntrin for varetagelse af en række funktioner med betydning for opgaveløsningen.

Når vi har en ledig stilling slås den som regel op på Jobnet. Men hvis ansættelse på Kærbygård har din interesse, så send os gerne en uopfordret ansøgning til mailadressen job@kaerbygaard.dk

Menu