Visitation

Visitation til ​Kærbygårds pladser sker gennem kontakt til leder leder Henrik Rønnow.

​Træffes på mobil: 52 17 05 96

​Mailadresse: hr@kaerbygaard.dk

 

Socialtilsyn

Kærbygård modtager, som andre bosteder, jævnligt besøg fra Socialtilsyn Hovedstaden. Disse besøg betragtes på Kærbygård ikke kun som kontrolforanstaltninger, men også som gode muligheder for sparring, og vi er glade for den dialog vi hidtil har haft.

​Målgruppebeskrivelse

Kærbygård har 8 pladser godkendt efter SEL §107 og §108 fleksibelt for alle pladser. Vi har erfaring med multible diagnoser og særligt hjerneskade, autisme og Prader-Willis syndrom, evt. kombineret med:

– omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelse
– misbrugsproblematikker
– udadreagerende adfærd

Kendetegnende for Kærbygårds målgruppe er, at de er borgere, der som følge af mental retardering og evt. i kombination med sociale problemstillinger har svært ved at indgå i fællesskaber.

Kærbygårds fysiske opbygning gør, at fællesskaber kan afprøves og øves i muligt omfang, men hvert af de 8 tilbud tilrettelægges individuelt efter borgerens behov og behov for skærmning.

Godkendelser

Kærbygård er godkendt i forhold til SEL §107 og §108

Nedenstående link fører til oplysningerne om Kærbygård på tilbudsportalen.

​Herunder information om økonomi, godkendelser og tilsynsrapport.​

Tilbudsportalen, Kærbygård ApS

Ledig pladser

Kærbygård har pt. ingen ledige pladser.

Menu