+45 56 93 13 12 [email protected]

Visitation

Visitation til ​Kærbygårds pladser sker gennem kontakt til ejer og leder Henrik Rønnow.

​Træffes på mobil: 52170596

​Mailadresse: [email protected]

Socialtilsyn 

Kærbygård modtager, som andre bosteder, jævnligt besøg fra Socialtilsyn Hovedstaden. Disse besøg betragtes ikke på Kærbygård som kontrolforanstaltninger, men som gode muligheder for sparring, og vi er glade for den dialog vi hidtil har haft. Der sættes, fra tilsynet, en klar retning for bl.a. faglig udvikling, som vi læner os op ad.

 

 

Målgruppebeskrivelse

Kærbygårds indsats foregår i individuelt tilrettelagte tilbud til borgere, hvor målgruppen er karakteriseret ved at have omfattende, herunder kommunikative, funktionsnedsættelser samt deraf afledt stort hjælpebehov.​​

Kærbygårds virksomhed er således bygget op om en række enkeltmandstilbud til borgere med problemskabende og evt.  voldelig adfærd i alderen mellem 15 og 60 år.​​​​

Godkendelser

Kærbygård er godkendt i forhold til §107, §108 og §66

Nedenstående link fører til oplysningerne om Kærbygård på tilbudsportalen.

Herunder information om økonomi, godkendelser og tilsynsrapport.​

Tilbudsportalen, Kærbygård ApS

Ledig pladser

Kærbygård har pt. ingen ledige pladser. Henvendelser kan foretages til Henrik Rønnow.