+45 56 93 13 12 kontakt@kaerbygaard.dk

VÆRDIGRUNDLAG

 

Vi har fokus på beboerens værdighed og livskvalitet

Vi har forståelse for at bostedet er beboerens hjem, og ofte eneste udfoldelsesmulighed.

Vi har vægt på ligeværd og udviser respekt og ansvarlighed i det daglige arbejde på Kærbygård.

Vi tager vare på at dette ligeværd afspejles i vores sprogbrug.

Vores arbejde gør en forskel for beboeren

Vi løser vores opgaver målrettet og resultatorienteret.

Det er vigtigt for os at beboeren får mulighed for at udnytte sit potentiale i videst mulige omfang.

Vi viser handlekraft

Vi har mod til at tænke anderledes og at finder løsninger der virker i dagligdagen.

Initiativ, engagement og viden er en forudsætning herfor.​

 

Vi har fokus på kvalitet

Vi er en troværdig samarbejdspartner, der sætter en ære i at arbejdet er forankret i planlægning.

Vi udvikler løbende vores kompetencer for at sikre, at vi er fagligt førende.

Vi skaber en driftsøkonomisk stærk og effektiv virksomhed ved at tænke på tværs

Vi samarbejder fleksibelt på tværs og tænker i helheder.

Vi deler vores viden og respekterer andres synspunkter.

Vi mener. at vi bedst løfter i flok.​