Specialiseret botilbud til psykisk udviklingshæmmede voksne med
særlige behov

KÆRBYGÅRD

Om os

På Kærbygård modtager vi personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder svær autisme eller hjerneskade, og personer med sociale problemstillinger som fx udadreagerende og voldelig adfærd.

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt tilbud og et udviklende miljø, hvor værdighed og medbestemmelse er nogle af nøgleordene. De fysiske rammer understøtter beboeres trivsel og udvikling.

Med i alt 8 pladser har vi samlet særforanstaltninger så behovene i de enkelte tilbud løbende kan blive tilpasset i en driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme.

Vi er på Kærbygård i alt ca. 30 ansatte inkl. ledelse og vikarer, og vi har arbejdet med målgruppen siden 2010 – med stor succes.

Menu