Specialiseret botilbud til psykisk udviklingshæmmede voksne med
særlige behov

KÆRBYGÅRD

Om os

På Kærbygård modtager vi borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder svær autisme eller hjerneskade, og borgere med sociale problemstillinger som fx udadreagerende og voldelig adfærd.

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt tilbud og et udviklende miljø, hvor værdighed og medbestemmelse er nogle af nøgleordene. De fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling.

Med i alt 8 pladser har vi samlet særforanstaltninger/ enkeltmandsprojekter, så behovene i de enkelte tilbud løbende kan blive tilpasset i en driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme.

Vi er i alt 25-30 ansatte på Kærbygård, og vi har arbejdet med målgruppen siden 2010 – med stor succes.

Menu