Lille blad

Stedet hvor omsorg og respekt møder individuelle behov

Kærbygård er et specialiseret botilbud på Bornholm til psykisk udviklingshæmmede voksne med særlige behov. 
Kærbygård set fra oven

Bostedet Kærbygård

Værdighed og medbestemmelse

På Kærbygård modtager vi personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder svær autisme eller hjerneskade, og personer med sociale problemstillinger som fx udadreagerende og voldelig adfærd.

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt tilbud og et udviklende miljø, hvor de fysiske rammer understøtter beboeres trivsel og udvikling.

Med i alt 8 pladser har vi samlet særforanstaltninger så behovene i de enkelte tilbud løbende kan blive tilpasset i en driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme.

Vi er på Kærbygård i alt ca. 30 ansatte inkl. ledelse og vikarer, og vi har arbejdet med målgruppen siden 2010 – med stor succes.

Vi tilbyder et udviklende miljø med indviduelle forløb

Kontakt os for at høre om mulighederne for indskrivning

Organisation

Vores dedikerede personale skaber et professionelt miljø, hvor psykisk udviklingshæmmede voksne støttes i trivsel og selvstændighed.

Indskrivning

Ved indskrivning på Kærbygård tilbyder vi individuel vurdering for en smidig overgang til vores botilbud.

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker mere information? Tøv ikke med at kontakte os direkte.