+45 56 93 13 12 [email protected]

Specialiseret botilbud til psykisk udviklingshæmmede voksne med særlige behov

 

Kærbygård

Info

​​Kærbygård er en privat socialøkonomisk virksomhed (RSV) på Bornholm, som driver bosted for psykisk udviklingshæmmede voksne med særlige behov. Vi har erfaring med multible diagnoser og særligt hjerneskade eller autisme, evt. kombineret med misbrugsproblematikker. Kærbygård ligger på Bornholm, ca. 5 km uden for Rønne og har 8 pladser godkendt efter §107, §108 og §66 (fra 15 år, gælder fleksibelt for alle pladser).

Om os

På Kærbygård modtager vi borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder svær autisme eller hjerneskade, og borgere med sociale problemstillinger som udadreagerende og voldelig adfærd.

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt tilbud og et udviklende miljø, hvor værdighed og medbestemmelse er nogle af nøgleordene. De fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling.

Med i alt 8 pladser har vi samlet særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, så behovene i de enkelte tilbud løbende kan blive tilpasset i en driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme.

Vi er i alt 25-30 ansatte på Kærbygård, og vi har arbejdet med målgruppen siden 2010 – med stor succes. Socialtilsynets seneste rapport gav os topkarakterer på alle deres parametre; uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og Trivsel, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Rapportens overordnede konklusion er, at vi på Kærbygård anvender faglige tilgang og metoder, der er dækkende for den brede målgruppe, og at vores medarbejdere har kompetencer til at anvende de valgte faglige tilgange og metoder grundet løbende undervisning. Ledelsen på Kærbygård stiller høje krav til medarbejdernes faglighed og etiske tilgang til borgerne, og alles indsats bliver dokumenteret med ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) som omdrejningspunkt. Ledelsen er derudover meget synlig og nærværende i det daglige pædagogiske arbejde.

Samtidig vurderer Socialtilsynet på baggrund af observation og samtaler med hhv. borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse, at Kærbygård arbejder relevant for at styrke og/eller vedligeholde borgernes selvstændig og sociale relationer, og at vi tilrettelægger en individuel indsats med afsæt i den enkelte borgers behov og forudsætninger.

Kontakt

14 + 4 =