+45 56 93 13 12 [email protected]

Specialiseret botilbud til psykisk udviklingshæmmede voksne med særlige behov

 

Kærbygård

Info

​​Kærbygård er en privat Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) på Bornholm, som driver bosted for psykisk udviklingshæmmede voksne med særlige behov. Vi har erfaring med kombinerede diagnoser og særligt hjerneskade og autisme, evt. kombineret med misbrugsproblematikker. Kærbygård ligger på Bornholm, ca. 5 km uden for Rønne og har 8 pladser godkendt efter §107, §108 og §66 (fra 15 år, gælder fleksibelt for alle 8 pladser).

Om os

På Kærbygård modtager vi borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder svær autisme eller hjerneskade, og borgere med sociale problemstillinger som fx udadreagerende og voldelig adfærd.

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt tilbud og et udviklende miljø, hvor værdighed og medbestemmelse er nogle af nøgleordene. De fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling.

Med i alt 8 pladser har vi samlet særforanstaltninger/ enkeltmandsprojekter, så behovene i de enkelte tilbud løbende kan blive tilpasset i en driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme.

Vi er i alt 25-30 ansatte på Kærbygård, og vi har arbejdet med målgruppen siden 2010 – med stor succes.

Kontakt

9 + 10 =