Lille blad

Om Kærbygård

Kærbygård set fra oven

Kærbygårds historik

Kærbygård begyndte sit arbejde med den nuværende målgruppe i sommeren 2010. Dette skete i et tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune.

Initiativet blev taget for at skabe et nyt tilbud på Bornholm til borgere, der ikke passede ind i øens allerede eksisterende institutioner. Mange af disse borgere var enten allerede anbragt eller stod til at blive anbragt i institutioner langt fra Bornholm, hvilket gjorde dem isolerede fra deres netværk og familie.

De første tre år af samarbejdet mellem Kærbygård og Bornholms Regionskommune foregik under en partnerskabsaftale. Dette samarbejde udviklede sig senere til en mere traditionel relation mellem en tjenesteudbyder og en myndighed.

Driftsøkonomi og individualitet

Kærbygård har organiseret sig i en driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme omkring særforanstaltninger på stedets 8 pladser. 

Hver af pladserne tager udgangspunkt i en selvstændig lejlighed, hvor personale og ledelse sørger for et individuelt tilrettelagt tilbud til borgeren.

Registreret socialøkonomisk virksomhed
Lille blad

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, RSV

Kærbygård er en privat socialøkonomisk virksomhed, som har foretaget den frivillige registrering under Erhvervsstyrelsens lovgivning for “Registreret Socialøkonomisk Virksomhed”, (RSV). 

Registreringen betyder bl.a., at Kærbygård har underlagt sig yderligere økonomisk kontrol, og forpligter sig til at indberette udvidede oplysninger om økonomi.

Registreringen betyder f.eks., at virksomhedens overskud kun i meget begrænset omfang kan trækkes ud af virksomheden i form af udbytte, og kun ud fra en betragtning af rimelig forrentning af oprindelig indskudt kapital.

Virksomhedens akkumulerede overskud kan derfor ikke tilfalde ejere af virksomheden, men skal reinvesteres i virksomheden eller i anden socialøkonomisk virksomhed.

Beliggenhed og rammer

​Ejendommen Kærbygård ligger ca. 5 km fra Rønne på Bornholm. Ejendommen ligger naturskønt umiddelbart op ad skovområde og med kun 4 kilometer til god badestrand, og langt til naboer.

​Kærbygård har 8 beboerlejligheder samt bygninger til dyrehold, vaskeri og værksted. På ejendommen har vi en del dyr som katte, geder, grise og får.

​Hver beboer har sin egen lejlighed på ca. 60 kvadratmeter med selvstændig indgang. Alle lejligheder er af nyere dato, og har to værelser (stue + soveværelse).​

Aktiviteter og spiseforhold

Beboerne kan på selve ejendommen tilbydes aktiviteter i vores aktivitetshave med bl.a. trampolin, bålhytte, balancebomme og gynger.

Der er aktiviteter som knytter sig til omgangen med vores dyr. Vi har også en køkkenhave med højbede som indbyder til tilknyttede aktiviteter; luge, plante, vande høste og smage.

Vores fodboldbane er både til fodbold og lignende aktiviteter, og hvor plæneklipning og andre haveaktiviteter også er noget beboere kan inddrages i.​

​Vi laver alle måltider på Kærbygård, og beboere inddrages så vidt muligt i det, både i forhold til valg af menu og tilberedning. I tilfælde hvor en beboer har behov for det, laves maden sammen med en pædagog i køkkenet i beboerens lejlighed.

Desuden holder vi jævnligt fælles spisearrangementer, enten ved højtider eller omkring at grille eller omkring bålet i bålhytten.