Lille blad

Organisation

Bestyrelse og daglig ledelse

Paw Brylet

Bestyrelsesformand Master i oplevelsesøko. Ledelse

Rikke Macholm

Bestyrelsesmedlem Lektor og byrådsmedlem i Hillerød

Solvejg Rosenkilde Nielsen

Bestyrelsesmedlem Indehaver af Svaneke Kurser og Rådgivning

Richard Guldager

Pædagogisk leder

Henrik Rønnow

Ejer og leder

Pædagogisk personale

Annika Hoffmann

Pædagog

Ida Tidemand

Pædagog

Bitten Sohn Thomsen

Pædagog

Kasper Brehmer Böje

Pædagog

Kim Jensen

Pædagog

Johnny Bo Winther

Pædagog

Pia Adolfsten Rotvit

Pædagog

Evan Brown

Pædagog og AMR

billede mangler

Liselotte Vilstrup

Pædagog

Claus Lyngberg

Pædagogisk medarbejder

Jesper Hansen

Pædagogisk medarbejder og TR

Ken Nielsen

Pædagogisk medarbejder

Torben Ager

Pædagogisk medarbejder

Mikkel Granskov

Pædagogisk medarbejder

Sune Rehfeld

Pædagogisk medarbejder

Sundhedsfagligt personale

Monica Frederiksen

Social- og sundhedsassistent

Anja Pedersen

Social- og sundhedsassistent

Vikarer

Steen Engell

Vikar

Henrik Hoffensitz

Vikar

Berit Hvassum

Vikar

Lene Jensen

Vikar

Freja Svendsen

Vikar

Alex Olsen

Vikar

Oliver Thomsen

Vikar

Nattevagter

Carsten Bohn

Nattevagt

Frits Hansen

Nattevagt

Michael Neider

Nattevagt

Øvrigt personale

Sabine Munch

Koordinator

Verner Haagensen

Husholdningsleder

Finn Brandstrup Madsen

Pedel

Tilknyttede professionelle

Marianne Welcher

Psykolog (supervision)

Jette Lundager

Narrativ psykoterapeut (supervision)

Paw Brylet

Paw Brylet

Bestyrelsesformand Master i oplevelsesøkonomi og ledelse

Paw Brylet, salgschef (aktuelt)
Merkonom i markedsføring.
Merkonom i International Marketing.
Master i oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse.
Bestyrelsesuddannelse fra Århus Universitet.
Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Allinge-Gudhjem Kommune.
Tidligere selvstændig erhvervsdrivende.
Mere end 25 års ledelseserfaring fra flere store virksomheder.

Rikke Macholm

Rikke Macholm

Bestyrelsesmedlem Lektor og byrådsmedlem i Hillerød

Cand scient i biologi fra Københavns Universitet.
Mangeårig underviser dels på Socialpædagogiske seminarier i Sundhedsfag og Socialmedicin dels indenfor gymnasieskolen i biologi.
Medlem af Hillerød Byråd i 26 år.
Tidligere formand for Social- og sundhedsudvalg og for Børne- og familieudvalget. Nuværende formand for Kultur- og fritidsudvalget.

Solvejg Rosenkilde Nielsen

Bestyrelsesmedlem Indehaver af Svaneke Kurser og Rådgivning

Socialchef i Hasle kommune 1994 – 2001.
Forstander for Forebyggelsescenter Møllebakken 1988-1992.
Uddannet socialrådgiver. Uddannet pædagog.
Videreuddannelse i systemisk terapi, organisation og ledelse.
Har arbejdserfaring som pædagog, sagsbehandler, konsulent, familiebehandler og som Kultur- og Socialchef, Børne- og Ungechef og Psykiatri og Handicap leder i kommunalt regi, samt uddannelsesleder i Baltisk Uddannelsesø.

Henrik Rønnow

Henrik Rønnow

Ejer og leder af Bostedet Kærbygård

Jeg arbejdede 4 år som lærer i folkeskolen, og var med min kone plejefamilie i et par år inden jeg startede institutionen Kærbygård. Målgruppen var tidligere unge og familier.
Det at skabe gode og udviklende rammer for svage borgere har altid været den drivende kraft.
Gennem årene har jeg taget flere kurser inden for ledelse, og senest en master i offentlig administration (MPA fra CBS).

Annika Hoffmann

Annika Hoffman

Pædagog

Jeg er udannet pædagog fra januar 2020 og havde forinden mit 3. praktikforløb på Kærbygård, og hvor jeg også sideløbende har arbejdet som vikar. Derudover har jeg ved siden af mit studie arbejdet som støttepædagog på Vesterlund, dagtilbud for unge med diagnoser inden for autismespektret.
Jeg har været fastansat som pædagog på Kærbygård siden februar 2020, hvor jeg udover at fungerer som pædagog i det daglige arbejde, er kontaktpædagog for en af beboerne.

Ida Tidemand

Ida Tidemand

Pædagog

Jeg er uddannet som Pædagog i 2002 og har både før uddannelsen og siden arbejdet i det specialpædagogiske område. Jeg har arbejdet på Kærbygaard siden 2014, med en pause på et års tid undervejs.

Udover Pædagoguddannelsen er jeg uddannet som diplom leder. Og har arbejdet ca. 12 år som leder i det pædagogiske område.

Jeg har en efteruddannelse i Neuropædagogik. Desuden kortere uddannelses- og kursusforløb i mange pædagogiske områder, som miljøterapi, konflikthåndtering, afstemt pædagogik, autisme mm. Men også i hygiejne, sundhed, medicinhåndtering og arbejdsmiljø. Jeg har især lang erfaring med autismeområdet.

Bitten Sohn Thomsen

Bitten Sohn Thomsen

Pædagog

Beskrivelse følger snarest.

Kasper Brehmer Böje

Kasper Brehmer Böje

Pædagog

Jeg er nyuddannet pædagog fra Campus Bornholm 2020, og har været ansat på Kærbygård siden marts måned samme år.

Jeg har i forbindelse med pædagogstudiet haft praktikker på Aakirkeby skole, Svartingedal skole, samt paradisbakkeskolen i Nexø. På Pædagoguddannelsen har jeg taget linjefaget Natur og udeliv.

Før jeg startede på pædagoguddannelsen, arbejdede jeg i Nexø Ungdomsskole, her både som klubmedarbejder og som underviser.

Kim Jensen

Kim Jensen

Pædagog

Jeg er seminarieuddannet pædagog fra 2006 og har i over 20 år arbejdet inden for det pædagogiske specialområde for anbragte børn og unge, udviklingshæmmede, unge og voksne med autismespektrum-forstyrrelser og mennesker med multiple sociale og psykiatriske vanskeligheder.

Jeg har gennemført kurser i både miljøterapi og neuropædagogik og har haft et længere uddannelsesforløb omkring ICF.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2017.

Johnny Bo Winther

Johnny Bo Winther

Pædagog

Beskrivelse følger snarest

Pia Adolfsten Rotvit

Pia Adolfsten Rotvit

Pædagog

Beskrivelse følger snarest

Evan Brown

Evan Brown

Pædagogisk medarbejder, AMR

Jeg har 18 års pædagogisk erfaring med unge med særlige behov, utilpassede unge, samt familiestøtte, på private såvel som offentlige institutioner og bosteder.

Jeg har en diplomuddannelse i neuropædagogik og er i gang med at færdiggøre en diplomuddannelse i specialpædagogik. Jeg er født og opvokset på New Zealand og har en BA i fransk og lingvistik.

Jeg har arbejdet som pædagog på Kærbygård siden 2010.

Claus Lyngberg

Claus Lyngberg

Pædagogisk medarbejder

Jeg har gennemført den neuropædagogiske efteruddannelse gennem VISS samt diplommodulerne ”Pædagogisk viden og forskning”, ”Undersøgelse af pædagogisk praksis” og ”Neuropædagogik og Neuropsykologi” på Københavns Professionshøjskole. Jeg har desuden gennemført forskellige kurser i forbindelse med arbejdet på Kærbygård, blandt andet omkring autisme, ICF mm. Jeg har oprindelig en baggrund som slagteriarbejder.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2012, hvor jeg også fungerer som kontaktperson for en at stedets beboere.

Jesper Hansen

Jesper Hansen

Pædagogisk medarbejder

Jeg arbejdet i det pædagogiske felt i mere end 25 år, både i daginstitutioner og på forskellige bosteder på Sjælland og på Bornholm. Derudover har jeg arbejdet som handicaphjælper for en dreng med muskelsvind. Jeg har en neuropædagogisk efteruddannelse, og en uddannelse i sanseintegration, som jeg har taget i forbindelse med mit arbejde på Kærbygård.

Jeg har været pædagogisk medarbejder på Kærbygård siden etableringen i 2010.

Ken Nielsen

Ken Nielsen

Pædagogisk medarbejder

Jeg har en uddannelse som misbrugsbehandler, og har tidligere arbejdet og været i praktik på Mændenes hjem og i Vestre fængsel. Derudover har jeg arbejdet mange år i forsvaret, og er derfra både uddannet førstehjælpsinstruktør og selvforsvarsinstruktør. Jeg har desuden gennemført et kursus i NADA.

Jeg har arbejdet på Kærbygård som afløser siden 2013, hvor jeg indgår i det pædagogiske arbejde med beboerne.

Torben Ager

Torben Ager

Pædagogisk medarbejder

Beskrivelse følger snarest

Billede mangler

Mikkel Granskov

Pædagogisk medarbejder

Beskrivelse følger snarest

Sune Rehfeld

Sune Rehfeld

Pædagogisk medarbejder

Beskrivelse følger snarest. 

Monica Frederiksen

Monica Frederiksen

Social- og sundhedsassistent

Beskrivelse følger snarest

Steen Engell

Steen Engell

Pædagogisk medarbejder

Jeg har arbejdet på Kærbygård helt fra begyndelsen i 2010, hvor jeg startede med at være ansat i et fast team omkring en af beboerne og senere arbejdere som nattevagt. Siden hen har jeg været tilknyttet som afløser, ved siden af andet job.

Jeg er oprindelig uddannet montør og har arbejdet mange år som klejnsmed. Derudover har jeg kørt som vægter, og arbejdet som nattevagt og dørmand forskellige steder.

Henrik Hoffensitz

Henrik Hoffensitz

Pædagogisk medarbejder

Jeg er oprindelige uddannet bager, og har blandt andet undervist i madlavning på skoleskib under søfartsstyrelsen. Derudover har jeg en vagtuddannelse, og har arbejdet som vagtfunktionær i over 7 år. Jeg har blandt andet arbejdet på Røde Kors Centeret og i statsforvaltningen på Bornholm. Jeg har desuden arbejdet i forsvaret i mange år, hvor jeg også har været udsendt flere gange, og hvorfra jeg også har gennemført TSE-kursus (udvidet førstehjælp), som jeg stadig vedligeholder.

Jeg har været på Kærbygård siden 2016.

Billede mangler

Alex Olsen

Pedel og afløser

Beskrivelse følger snarest

Carsten Bohn

Carsten Bohn

Nattevagt

Jeg er uddannet sosuhjælper, men har i mange år arbejdet som fængselsbetjent, hvorfra jeg også er uddannet instruktør i Anger management og i konflikthåndtering.

Jeg har derudover et kursusbevis i NADA og har oprindeligt en BA i antropologi.

Jeg har været på Kærbygård siden 2010, hvor jeg har været ansat som fast nattevagt siden 2016.

Frits Hansen

Frits Hansen

Nattevagt

Jeg har arbejdet i forsvaret i over 20 år som blandt andet artillerist og overkonstabel, hvor jeg har haft forskellige kurser, blandt andet TSE (udvidet førstehjælp), og hvor jeg har været udsendt flere gange. Jeg har derudover arbejdet i flere år som handicaphjælper for en ung mand med sen hjerneskade, hvor jeg indgik i et team med hans familie under Handicap Danmark. I den forbindelse har jeg deltaget i både længere hospitalsforløb og på flere udlandsrejser som handicapledsager.

Jeg startede som nattevagt på Kærbygård i september 2017.

Michael Neider

Michael Neider

Nattevagt

Jeg har arbejdet på Kærbygård som nattevagt siden marts 2014.

Jeg har en læreruddannelse fra VUC Bornholm og har efterfølgende været ansat som folkeskolelærer på Østerlars Friskole. Derudover har jeg tidligere arbejdet som blandt andet arbejdsmand og selvstændig industrimontør.

Jeg kommer oprindelig fra Tyskland, hvor jeg udover at arbejde som hjemmehjælper, har læst Slavisk og germansk filologi, og har en erhvervsuddannelse som landbrugsmekaniker.

Sabine Munch

Sabine Munch

Koordinator

Beskrivelse følger snarest

Verner Haagensen

Verner Haagensen

Husholdningsleder og nattevagt

Beskrivelse følger snarest

Finn Brandstrup Madsen

Finn Brandstrup Madsen

Pedel og afløser

Beskrivelse følger snarest

Marianne Welcher

Marianne Welcher

Psykolog (supervision)

Jeg blev uddannet som pædagog i 1985 og har arbejdet ca 15 år indenfor børne- og ungeområdet, familiebehandling og uddannelse.
 
I 2002 blev jeg uddannet som psykolog og autoriseret i 2004, og har arbejdet som psykolog i Regionskommunen i årene 2002-2008.
Jeg har været fuldtidsprivatpraktiserende fra 2008, hvor jeg har beskæftiget mig med problematikker indenfor børn og familie, psykiatri og handicap, sundhedsområdet og ældreområdet.
Min store interesse og fokus har særligt været at opkvalificere mig og arbejde med supervision i forskellige sammenhænge.
 
Som privatpraktiserende psykolog har jeg haft et løbende kendskab til Kærbygård fra supervision og kortere samtaleforløb med medarbejdere og derigennem haft lejlighed til at følge den omfattende  udviklings- og læringsproces som har været på Kærbygård, hvilket har været meget inspirerende.
Jette Lundager

Jette Lundager

Narrativ psykoterapeut (supervision)

Jeg har været tilknyttet Kærbygård siden 1. marts 2016, hvor jeg giver psykoterapi til unge med svære psykiske vanskeligheder eks. tilknytningsforstyrrelser, og supervision til personalet ad hoc.

Uddannelser: 
Narrativ psykoterapeut (DISPUK)
Supervisor og faglig vejleder (DISPUK)
Ledelse med et Systemisk og Narrativ Perspektiv; Organisations -& Personaleudvikling (DISPUK)
Sundhedsplejerske (Århus universitet)
Sygeplejerske Bornholms sygeplejeskole

Erfaring:
10 års erfaring med psykoterapi til bosteder, jobcenter og private individuelle forløb.
20 års erfaring med supervision til pædagogisk og sundhedsfagligt personale, individuelt og i grupper.
I alt 5 års ledelseserfaring, dels som leder for et dagbehandlingstilbud for unge med psykiske vanskeligheder. (Grennesminde Bornholm), og som afdelingssygeplejerske på børneonkologisk afdeling Rigshospitalet.
Sundhedsfaglig erfaring fra både kommuner og regioner.