Organisation

Bestyrelse og daglig ledelse

Paw Brylet

Bestyrelsesformand Master i oplevelsesøko. Ledelse

Paw Brylet, salgschef (aktuelt)
Merkonom i markedsføring.
Merkonom i International Marketing.
Master i oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse.
Bestyrelsesuddannelse fra Århus Universitet.
Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Allinge-Gudhjem Kommune.
Tidligere selvstændig erhvervsdrivende.
Mere end 25 års ledelseserfaring fra flere store virksomheder.

Paw Brylet

Bestyrelsesformand Master i oplevelsesøko. Ledelse

Rikke Macholm

Bestyrelsesmedlem Lektor og byrådsmedlem i Hillerød

Cand scient i biologi fra Københavns Universitet.
Mangeårig underviser dels på Socialpædagogiske seminarier i Sundhedsfag og Socialmedicin dels indenfor gymnasieskolen i biologi.
Medlem af Hillerød Byråd i 26 år.
Tidligere formand for Social- og sundhedsudvalg og for Børne- og familieudvalget. Nuværende formand for Kultur- og fritidsudvalget.

Rikke Macholm

Bestyrelsesmedlem Lektor og byrådsmedlem i Hillerød

Solvejg Rosenkilde Nielsen

Bestyrelsesmedlem Indehaver af Svaneke Kurser og Rådgivning

Socialchef i Hasle kommune 1994 – 2001.
Forstander for Forebyggelsescenter Møllebakken 1988-1992.
Uddannet socialrådgiver.
Uddannet pædagog.
Videreuddannelse i systemisk terapi, organisation og ledelse.
Har arbejdserfaring som pædagog, sagsbehandler, konsulent, familiebehandler og som Kultur- og Socialchef, Børne- og Ungechef og Psykiatri og Handicap leder i kommunalt regi, samt uddannelsesleder i Baltisk Uddannelsesø.

Solvejg Rosenkilde Nielsen

Bestyrelsesmedlem Indehaver af Svaneke Kurser og Rådgivning

Henrik Rønnow

Ejer og leder af Bostedet Kærbygård

Jeg arbejdede 4 år som lærer i folkeskolen, og var med min kone plejefamilie i et par år inden jeg startede institutionen Kærbygård. Målgruppen var tidligere unge og familier.
Det at skabe gode og udviklende rammer for svage borgere har altid været den drivende kraft.
Gennem årene har jeg taget flere kurser inden for ledelse, og senest en master i offentlig administration (MPA fra CBS).

Henrik Rønnow

Ejer og leder af Bostedet Kærbygård

Thomas Svart

Pædagogisk leder, pædagog

Jeg er oprindeligt uddannet pædagog i 2001 og har siden fungeret som socialpædagog frem til 2008 hvor jeg først blev pædagogisk leder, siden afdelingsleder på en specialskole. Jeg har gennemført lokale lederuddannelser op til diplomniveau. I øjeblikket er jeg midt i et studie omkring Narrativ ledelse fra Dispuk.I det daglige arbejde har jeg det primære ansvar for beboernes udvikling og trivsel samt udvikling og vedligehold af de pædagogiske metoder i det pædagogiske arbejde.

Jeg har været ansat som pædagogisk leder på Kærbygård siden 2014.

Thomas Svart

Pædagogisk leder, pædagog

Pædagogisk personale

Annika Hoffman

Pædagog

Jeg er udannet pædagog fra januar 2020 og havde forinden mit 3. praktikforløb på Kærbygård, og hvor jeg også sideløbende har arbejdet som vikar. Derudover har jeg ved siden af mit studie arbejdet som støttepædagog på Vesterlund, dagtilbud for unge med diagnoser inden for autismespektret.
Jeg har været fastansat som pædagog på Kærbygård siden februar 2020, hvor jeg udover at fungerer som pædagog i det daglige arbejde, er kontaktpædagog for en af beboerne.

Annika Hoffmann

Pædagog

Michael Nielsen

Pædagog, TR

Jeg er uddannet pædagog fra 2001 og har siden været beskæftiget inden for specialområdet, både som pædagog og tidligere som leder. Jeg er uddannet praktikvejleder og mentor, og så har jeg gennemført uddannelser i forbindelse med både funktioner som henholdsvis TR og AMR. Jeg har derudover tager en neuropædagogisk og en autismepædagogisk efteruddannelse.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden sensommeren 2015, og er udover at være pædagog også praktikvejleder og TR.

Michael Nielsen

Pædagog, TR

Ida Tidemand

Pædagog

Jeg er uddannet som Pædagog i 2002. Jeg har både før uddannelsen og siden arbejdet i det specialpædagogiske område.

Jeg har arbejdet på Kærbygaard siden 2014, med en pause på et års tid undervejs.

Udover Pædagoguddannelsen er jeg uddannet som diplom leder. Og har arbejdet ca. 12 år som leder i det pædagogiske område.

Jeg har en efteruddannelse i Neuropædagogik. Desuden kortere uddannelses- og kursusforløb i mange pædagogiske områder, som miljøterapi, konflikthåndtering, afstemt pædagogik, autisme mm. Men også i hygiejne, sundhed, medicinhåndtering og arbejdsmiljø. Jeg har især lang erfaring med autismeområdet.

Ida Tidemand

Pædagog

Kasper Brehmer Böje

Pædagog

Jeg er nyuddannet pædagog fra Campus Bornholm 2020, og har været ansat på Kærbygård siden marts måned samme år.

Jeg har i forbindelse med pædagogstudiet haft praktikker på Aakirkeby skole, Svartingedal skole, samt paradisbakkeskolen i Nexø. På Pædagoguddannelsen har jeg taget linjefaget Natur og udeliv.

Før jeg startede på pædagoguddannelsen, arbejdede jeg i Nexø Ungdomsskole, her både som klubmedarbejder og som underviser.

Kasper Brehmer Böje

Pædagog

Kim Jensen

Pædagog

Jeg er seminarieuddannet pædagog fra 2006 og har i over 20 år arbejdet inden for det pædagogiske specialområde for anbragte børn og unge, udviklingshæmmede, unge og voksne med autismespektrum-forstyrrelser og mennesker med multiple sociale og psykiatriske vanskeligheder.

Jeg har gennemført kurser i både miljøterapi og neuropædagogik og har haft et længere uddannelsesforløb omkring ICF.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2017.

Kim Jensen

Pædagog

Louise Hvam Borup

Pædagog

Louise Hvam Borup

Pædagog

Pia Adolfsten Rotvit

Pædagog

Pia Adolfsten Rotvit

Pædagog

Evan Brown

Pædagogisk medarbejder, AMR

Jeg har 18 års pædagogisk erfaring med unge med særlige behov, utilpassede unge, samt familiestøtte, på private såvel som offentlige institutioner og bosteder.

Jeg har en diplomuddannelse i neuropædagogik og er i gang med at færdiggøre en diplomuddannelse i specialpædagogik. Jeg er født og opvokset på New Zealand og har en BA i fransk og lingvistik.

Jeg har arbejdet som pædagog på Kærbygård siden 2010.

Evan Brown

Pædagogisk medarbejder, AMR

Claus Lyngberg

Pædagogisk medarbejder

Jeg har gennemført den neuropædagogiske efteruddannelse gennem VISS samt diplommodulerne ”Pædagogisk viden og forskning”, ”Undersøgelse af pædagogisk praksis” og ”Neuropædagogik og Neuropsykologi” på Københavns Professionshøjskole. Jeg har desuden gennemført forskellige kurser i forbindelse med arbejdet på Kærbygård, blandt andet omkring autisme, ICF mm. Jeg har oprindelig en baggrund som slagteriarbejder.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden 2012, hvor jeg også fungerer som kontaktperson for en at stedets beboere.

Claus Lyngberg

Pædagogisk medarbejder

Jesper Hansen

Pædagogisk medarbejder

Jeg arbejdet i det pædagogiske felt i mere end 25 år, både i daginstitutioner og på forskellige bosteder på Sjælland og på Bornholm. Derudover har jeg arbejdet som handicaphjælper for en dreng med muskelsvind. Jeg har en neuropædagogisk efteruddannelse, og en uddannelse i sanseintegration, som jeg har taget i forbindelse med mit arbejde på Kærbygård.

Jeg har været pædagogisk medarbejder på Kærbygård siden etableringen i 2010.

Jesper Hansen

Pædagogisk medarbejder

Sundhedsfagligt personale

Elvia Szymanski-Chavez

Social og Sundhedsassistent

Nina Krahl

Social og Sundhedsassistent

Sara Munch Rasmussen

Social og Sundhedsassistent

Sara Munch Rasmussen

Social og Sundhedsassistent

Afløsere

Jesper Lunding

Pædagog

Jeg er uddannet socialrådgiver (2016), og har efterfølgende har været ansat som socialrådgiver inden for børn og familie. Jeg har beskæftiget mig meget med stof- og alkoholafhængighed i anonyme fællesskaber, og har også været i praktik på en behandlingsinstitution.

Jeg har kurser i børnesamtaler, herunder børn med anden etnisk herkomst end dansk, og har tidligere været ansat i projektet ’Stifinder’ for unge ledige.

Jeg har været fastansat på Kærbygård siden april 2019.

Jesper Lunding

Pædagog

Jens Bøger Larsen

PAU-studerende

Indtil jeg for nylig flyttede til Bornholm, har jeg arbejdet 6 år i Region Sjælland, på forskellige botilbud, dagcentre og enkeltmandstilbud, hvor jeg også har været i et samarbejde med psykiatrisk center Roskilde. I forbindelse med disser arbejder har jeg gennemført kurser omkring autisme, neuropædagogik, medicin og førstehjælp. Jeg har desuden en fortid som selvstændig butiksejer.

Jeg har været ansat som flexjobber på Kærbygård siden november 2019.

Jens Bøger Larsen

PAU-studerende

Steen Engell

Pædagogisk medarbejder

Jeg har arbejdet på Kærbygård helt fra begyndelsen i 2010, hvor jeg startede med at være ansat i et fast team omkring en af beboerne og senere arbejdere som nattevagt. Siden hen har jeg været tilknyttet som afløser, ved siden af andet job.

Jeg er oprindelig uddannet montør og har arbejdet mange år som klejnsmed. Derudover har jeg kørt som vægter, og arbejdet som nattevagt og dørmand forskellige steder.

Steen Engell

Pædagogisk medarbejder

Henrik Hoffensitz

Pædagogisk medarbejder

Jeg er oprindelige uddannet bager, og har blandt andet undervist i madlavning på skoleskib under søfartsstyrelsen. Derudover har jeg en vagtuddannelse, og har arbejdet som vagtfunktionær i over 7 år. Jeg har blandt andet arbejdet på Røde Kors Centeret og i statsforvaltningen på Bornholm. Jeg har desuden arbejdet i forsvaret i mange år, hvor jeg også har været udsendt flere gange, og hvorfra jeg også har gennemført TSE-kursus (udvidet førstehjælp), som jeg stadig vedligeholder.

Jeg har været på Kærbygård siden 2016.

Henrik Hoffensitz

Pædagogisk medarbejder

Kenn Nielsen

Pædagogisk medarbejder

Jeg har en uddannelse som misbrugsbehandler, og har tidligere arbejdet og været i praktik på Mændenes hjem og i Vestre fængsel. Derudover har jeg arbejdet mange år i forsvaret, og er derfra både uddannet førstehjælpsinstruktør og selvforsvarsinstruktør. Jeg har desuden gennemført et kursus i NADA.

Jeg har arbejdet på Kærbygård som afløser siden 2013, hvor jeg indgår i det pædagogiske arbejde med beboerne.

Kenn Nielsen

Pædagogisk medarbejder

Nattevagter

Carsten Bohn

Nattevagt

Jeg er uddannet sosuhjælper, men har i mange år arbejdet som fængselsbetjent, hvorfra jeg også er uddannet instruktør i Anger management og i konflikthåndtering.

Jeg har derudover et kursusbevis i NADA og har oprindeligt en BA i antropologi.

Jeg har været på Kærbygård siden 2010, hvor jeg har været ansat som fast nattevagt siden 2016.

Carsten Bohn

Nattevagt

Frits Hansen

Nattevagt

Jeg har arbejdet i forsvaret i over 20 år som blandt andet artillerist og overkonstabel, hvor jeg har haft forskellige kurser, blandt andet TSE (udvidet førstehjælp), og hvor jeg har været udsendt flere gange. Jeg har derudover arbejdet i flere år som handicaphjælper for en ung mand med sen hjerneskade, hvor jeg indgik i et team med hans familie under Handicap Danmark. I den forbindelse har jeg deltaget i både længere hospitalsforløb og på flere udlandsrejser som handicapledsager.

Jeg startede som nattevagt på Kærbygård i september 2017.

Frits Hansen

Nattevagt

Michael Neider

Nattevagt

Jeg har arbejdet på Kærbygård som nattevagt siden marts 2014.

Jeg har en læreruddannelse fra VUC Bornholm og har efterfølgende været ansat som folkeskolelærer på Østerlars Friskole. Derudover har jeg tidligere arbejdet som blandt andet arbejdsmand og selvstændig industrimontør.

Jeg kommer oprindelig fra Tyskland, hvor jeg udover at arbejde som hjemmehjælper, har læst Slavisk og germansk filologi, og har en erhvervsuddannelse som landbrugsmekaniker.

Michael Neider

Nattevagt

Øvrigt personale og tilknyttede professionelle

Wenna Hansen

Servicemedarbejder

Jeg flyttede til Bornholm fra Filippinerne i 2016, og har siden da arbejdet som rengøringsassistent forskellige steder på øen.

Jeg har oprindelig en uddannelse i Business management, og har arbejdet på blandt andet det filippinske finanskontor, hvor jeg varetog forskellige administrative opgaver, regnskab, kundeservice og virksomhedsinspektioner.

Jeg har været ansat på Kærbygård siden marts 2019.

Wenna Hansen

Servicemedarbejder

Sabine Munch

Koordinator (barselsvikar)

Sabine Munch

Koordinator (barselsvikar)

Marianne Welcher

Psykolog (supervision)

Jeg blev uddannet som pædagog i 1985 og har arbejdet ca 15 år indenfor børne- og ungeområdet, familiebehandling og uddannelse.
I 2002 blev jeg uddannet som psykolog og autoriseret i 2004, og har arbejdet som psykolog i Regionskommunen i årene 2002-2008.
Jeg har været fuldtidsprivatpraktiserende fra 2008, hvor jeg har beskæftiget mig med problematikker indenfor børn og familie, psykiatri og handicap, sundhedsområdet og ældreområdet.
Min store interesse og fokus har særligt været at opkvalificere mig og arbejde med supervision i forskellige sammenhænge.
Som privatpraktiserende psykolog har jeg haft et løbende kendskab til Kærbygård fra supervision og kortere samtaleforløb med medarbejdere og derigennem haft lejlighed til at følge den omfattende  udviklings- og læringsproces som har været på Kærbygård, hvilket har været meget inspirerende.

Marianne Welcher

Psykolog (supervision)

Jette Lundager

Narrativ psykoterapeut (supervision)

Jeg har været tilknyttet Kærbygård siden 1. marts 2016, hvor jeg giver psykoterapi til unge med svære psykiske vanskeligheder eks. tilknytningsforstyrrelser, og supervision til personalet ad hoc.

Uddannelser: 
Narrativ psykoterapeut (DISPUK)
Supervisor og faglig vejleder (DISPUK)
Ledelse med et Systemisk og Narrativ Perspektiv; Organisations -& Personaleudvikling (DISPUK)
Sundhedsplejerske (Århus universitet)
Sygeplejerske Bornholms sygeplejeskole

Erfaring:
10 års erfaring med psykoterapi til bosteder, jobcenter og private individuelle forløb.
20 års erfaring med supervision til pædagogisk og sundhedsfagligt personale, individuelt og i grupper.
I alt 5 års ledelseserfaring, dels som leder for et dagbehandlingstilbud for unge med psykiske vanskeligheder. (Grennesminde Bornholm), og som afdelingssygeplejerske på børneonkologisk afdeling Rigshospitalet.
Sundhedsfaglig erfaring fra både kommuner og regioner.

Jette Lundager

Narrativ psykoterapeut (supervision)

Menu