Lille blad

Værdier

Overordnede værdier

Lille blad

Værdighed

Alt hvad vi gør er for at rumme, udvikle og sikre livsindhold og værdighed for Kærbygårds beboere.

Lille blad

Ansvar

Arbejdet med Kærbygårds beboere sker i et tæt dynamisk samarbejde mellem medarbejdere og en ledelse, som tager ansvar på microniveau.

Lille blad

Faglighed

Der ses altid på Kærbygårds beboere med faglig bevidsthed og respektfuldhed om deres individuelle problemstillinger.

Lille blad

Trivsel

Personalets trivsel i arbejdet med Kærbygårds beboere er vigtig for opgaveløsningen.

Ledelsesværdier

Lille blad

Selvstændighed

Den pædagogiske ledelse støtter det pædagogiske personales selvstændige rolle i opgaveløsningen, bl.a. gennem forstærkning af pædagogens egne positive fortællinger om sit virke.

Lille blad

Samarbejde

Den pædagogiske ledelse har ansvaret for det pædagogiske arbejde omkring den enkelte beboer, som udføres i et tæt samarbejde med øvrigt pædagogisk personale.

Lille blad

Inddragelse

Den pædagogiske ledelse inddrager aktivt og opsøgende den viden og erfaring, som ligger hos øvrigt pædagogisk personale, i koordineringen af det pædagogiske arbejde.

Lille blad

Ansvarlighed

Den pædagogiske ledelse er en del af det pædagogiske personale, men med det koordinerende ansvar for det pædagogiske arbejde og med en fleksibel opstøttende, uddelegerende og opfølgende rolle i forhold til organisering, pædagogik og etik.

Faglige værdier:

Respekt og omsorg

Ordentlighed

Vi møder altid vores beboere med omsorg og respekt. Vi gør det vi siger vi gør, og bestræber os på klarhed og gennemsigtighed i vores arbejde. Vi sikrer kvalitet over for beboerne ved at arbejde struktureret og ved at arbejde ud fra fælles metoder.

Hurtig omstilling

Fleksibilitet

Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk ramme, og er smidige omkring den enkelte beboers behov. Vi er altid klar til at omstille os og ændre praksis, hvis det er det mest hensigtsmæssige.

Teori og praksis

Høj faglighed

Vi er refleksive omkring vores pædagogiske praksisser, og forholder os til pædagogisk teori i vores arbejde. Vi bestræber os på altid at blive bedre/klogere og at udfordre vores egne synspunkter.

Kærbygård om natten
Bostedet Kærbygård om sommeren
Medarbejder griller
High five

Kollegiale værdier:

Positiv forskel

Tillid

Vi har tillid til hinandens arbejde, og til at de intentioner der ligger bag vores handlinger, udspringer af et fælles ønske om at gøre en positiv forskel for beboerne.

Feedback

Respektfuld ærlighed

Vi tør stoppe hinanden i uhensigtsmæssig adfærd. Vi er gode til at lytte og til tage imod feedback fra vores kollegaer, ligesom at vi leverer feedback og kritik til hinanden på en hensynsfuld måde.

Forskellighed

Anerkendelse

Vi anerkender at vi er forskellige, både som mennesker og i arbejdssituationer. Vi anerkender at vi ikke hver især kan det hele, hele tiden, men at vi har brug for hinanden. Vi anerkender at vi har forskellige behov, både personligt og arbejdsmæssigt, og at vi skal kunne rumme disse forskelle.