+45 56 93 13 12 [email protected]

Autismepædagogik

Autismebegrebet, opfattes på Kærbygård ud fra at borgeren kan have flere grader af autisme, og at borgeren kan være påvirket kun på nogle af de områder af autismespektrummet. Dette kræver en individuel vurdering af borgeren, hvilket dokumenteres i en funktionsevnebeskrivelse (ICF).

Indsatsen er individualiseret, og tager udgangspunkt i borgerens funktionsevner og funktionsevnenedsættelser

Links vedrørende autisme_

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/mennesker-med-autisme/@@download/publication