+45 56 93 13 12 [email protected]

Autismepædagogik

Autismebegrebet,ses på Kærbygård ud fra at borgeren kan have flere grader af autisme, og at borgeren kan være påvirket kun på nogle af de områder af autismespektrummet. Metode i indsatsen skal således tage udgangspunkt i en individuel vurdering af borgeren, hvilket dokumenteres i en funktionsevnebeskrivelse (ICF).

Indsatsen er individualiseret, og tager udgangspunkt i borgerens funktionsevner og funktionsevnenedsættelser

Links vedrørende autisme_

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/mennesker-med-autisme/@@download/publication