Lille blad

Autismepædagogik

Om Autisme

”Autisme” er en fællesbetegnelse for en række diagnoser inden for emnet ”gennemgribende udviklingsforstyrrelse”. Man bruger også betegnelsen Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) som fællesbetegnelse for disse forskellige diagnoser.

Forskerne kender ikke årsagen til autisme. Personer med autisme kan dog hjælpes med struktur, særlige kommunikationsformer og særligt indrettede skoleklasser, arbejdspladser m.m. Personen med ASF har oftest det til fælles at de trives bedst med at omgivelserne er forudsigelige, begribelige, tilbagevendende og genkendelige. Personer med autisme kan dog optræne evner, der i nogen grad kan kompensere for deres specifikke funktionsevnenedsættelser.

De diagnostiske kriterier for ASF er, at der ses problemer for en person i områderne kommunikation, forestillingsevne og socialt samspil, visualiseret i den såkaldte “Wings triade”. Der er herudover en række andre problemstillinger for personer med ASF, der er hyppigt set, og der er en høj grad af komorbiditet til andre lidelser.

Autismebegrebet ses på Kærbygård ud fra at en person kan have grader af autisme, og at personen kan være påvirket kun i nogle områder af autismespektrummet. Metode i indsatsen skal således tage udgangspunkt i en individuel vurdering af personen, og i tæt samspil med personens evt. andre udfordringer, hvilket dokumenteres i beboerens funktionsevnekatalog. Indsatsen er således individualiseret, og tager udgangspunkt i vurderingen af beboerens funktionsevner og funktionsevnenedsættelser, uafhængig af beboerens autismediagnose.

Boardmaker

Boardmaker er en visuelt orienteret, symbolsk kommunikationsform, som med billedunderstøtning både understøtter en persons funktionsevnenedsættelse ift. at planlægge og orientere sig i tid, og også understøtter personens problemer med at sætte i værk. Boardmaker bruges også til at give informationer, eller i det hele taget sætte en hel dag op for den enkelte med billederne.

Boardmaker er billeder eller symboler af alverdens ting, som viser en person hvad han/hun kan eller skal i gang med, eller hvad han/hun kan vælge af aktiviteter.

Vi bruger oftest boardmaker sammen med beboeren, således at beboeren kan følge med i sin egen dagsrytme/tiltag. Dvs. at vi sætter billeder op i samarbejde med beboeren, på en lodret tavle med dagens forløb. Beboeren kan på tavlen se hvad han skal lave i løbet af dagen og kigger derfor først på det øverste billede som f.eks. er et billede af gåtur eller en arbejdsindsats.