Lille blad

Ansættelse

Ansættelse på Kærbygård

Kærbygård har en stabil gruppe af beboere og en ligeledes stabil medarbejderstab på omkring 30 personer, hvilket inkluderer ledelse, administrativt personale, servicepersonale og vikarer.

I 2019 indgik Kærbygård overenskomst med Socialpædagogerne, og siden da har vi også indgået overenskomster med 3F. Det er overenskomsterne under Kommunernes Landsforening vi følger.

 • Lønindplacering, pension, ulempetillæg m.m. følger disse overenskomster, og der er over tid tilføjet nogle supplerende fordele på Kærbygård:
 • Kærbygård har en lokalaftale med Socialpædagogerne, der sikrer en stor grad af fleksibilitet for de ansatte. Denne aftale understøtter ligeledes arbejdet med de specifikke behov, som vores beboergruppe har. 
 • Som pædagogisk medarbejder tilbydes man fuldtidsansættelse som standard, men der er også mulighed for at ønske deltidsansættelse. 
 • Pædagogisk personale får et tillæg på fire løntrin udover det, der er fastsat i overenskomsten.  
 • Herudover ekstra løntrin for at påtage sig visse opgaver, der er vigtige for vores arbejde.

Når der er en ledig stilling hos os, bliver den typisk annonceret på Jobnet samt på vores hjemmeside.

Er du interesseret i en stilling på Kærbygård, må du meget gerne sende en uopfordret ansøgning til os på email: job@kaerbygaard.dk

Lille blad

Kærbygård søger en pædagog

Beskrivelse:

Bostedet Kærbygård har et højt fagligt niveau og en personalegruppe med et stærkt fagligt og personligt engagement. På én gang mærker du hjerterummet, den dybe faglighed og en stærk indsats for beboerne. Som socialpædagog motiveres du af at gøre en forskel og af at arbejde i teams, hvor kommunikation, sparring og faglig refleksion vægtes højt. 

Som socialpædagog hos Kærbygård arbejder du indenfor specialområdet, hvor du bidrager til beboernes hverdag med forudsigelighed, tryghed, omsorg og gode rammer – samtidig med, at den pædagogiske linje for den enkelte beboer følges og tilpasses løbende. Du arbejder med voksne beboere, der har forskellige diagnoser og forskellige særlige behov. Din rolle er mangefacetteret og dybt meningsfuld med primært fokus på at støtte beboerne i at opnå den bedst mulige livskvalitet.

Din dagligdag er præget af samarbejdet med dine kolleger. Sammen følger I den struktur og systematik, som er bygget om omkring beboerne, for at skabe tryghed og velkendte rammer. De daglige opgaver varierer afhængigt af beboernes behov, men er typisk at:

 • planlægge, dokumentere og evaluere pædagogiske aktiviteter
 • arbejde med beboernes udviklingsmål
 • anvende struktureret samt visuel pædagogik
 • understøtte beboernes forskellige daglige rutiner
 • samarbejde med andre fagpersoner (terapeuter m.v.) for at sikre en holistisk støtte til beboerne
 • dokumentere beboernes udvikling, aktiviteter og eventuelle særlige hændelser

Du har erfaring fra en stilling, der minder om denne – enten nuværende eller tidligere. Alternativt har du interesse for specialområdet og motiveres af at blive dygtiggjort indenfor feltet. Du er sandsynligvis nysgerrig på beboernes individuelle historier og forstår, at enhver er unik og skal betragtes derefter. 

Du er socialfaglig uddannet og er i stand til at se bag om diagnoser – for at møde den enkelte beboer. Du motiveres desuden af at følge og udvikle Kærbygårds pædagogiske retning og af at engagere dig i dagligdagen med beboerne.

I din ansøgning forventer vi at høre mere om:

 • hvordan du vil indgå i dagligdagen på Kærbygård
 • hvad det betyder for dig at være en god kollega
 • hvordan du er pædagogfagligt opdateret 
 • hvem du er som person og hvad der motiverer dig.

Kærbygård er en privat socialøkonomisk virksomhed, som startede med den nuværende målgruppe i sommeren 2010, hvor institutionen blev oprettet i tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune. Kærbygård ligger naturskønt ca. 5 km fra Rønne på Bornholm, umiddelbart op til skovområde og med gode faciliteter. ?Kærbygård har 8 beboerlejligheder samt bygninger til dyrehold, vaskeri og værksted. Hver beboer har sin egen lejlighed på ca. 60 kvadratmeter med egen indgang.

Alt, man gør på Kærbygård, er for at rumme, udvikle og sikre livsindhold og værdighed for Kærbygårds beboere. Arbejdet med beboerne sker i et tæt dynamisk samarbejde mellem medarbejdere og en ledelse, der tager ansvar på mikroniveau. Der ses altid på Kærbygårds beboere med faglig bevidsthed og respekt for deres individuelle problemstillinger. Personalets trivsel i arbejdet med Kærbygårds beboere er vigtig for opgaveløsningen.

Søg stillingen her