Lille blad

Indskrivning

Visitation

Visitation til ​Kærbygårds pladser sker gennem kontakt til leder Henrik Rønnow.

​Træffes på mobil: +45 52 17 05 96

​Mailadresse: hr@kaerbygaard.dk

Socialtilsyn

Kærbygård hører under Socialtilsyn Hovedstaden. 

Ledige pladser

Kærbygård har pt. ingen ledige pladser.

​Målgruppebeskrivelse

Kærbygård har 8 pladser, som er fleksibelt godkendt efter SEL §107 og §108  for alle pladser. Vi har erfaring med multiple diagnoser, herunder hjerneskade, autisme og Prader-Willis syndrom, evt. kombineret med:

  • omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelse
  • misbrugsproblematikker
  • udadreagerende adfærd

Kendetegnende for Kærbygårds målgruppe er, at det er personer, der som følge af mental retardering og evt. i kombination med sociale problemstillinger har svært ved at indgå i sociale fællesskaber.

Kærbygårds fysiske opbygning gør, at fællesskaber kan afprøves og øves i muligt omfang, hvor hvert af de 8 tilbud tilrettelægges individuelt efter borgerens behov og behov for skærmning.