Om Kærbygård​

Kærbygårds opstart​

Kærbygård er en forholdsvis ny organisation, som med sin nuværende målgruppe har eksisteret siden sommeren 2010. Institutionen blev oprettet i et tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune. Det skete med ønsket om at etablere et tilbud på Bornholm for borgere, som ikke kunne rummes på øens eksisterende institutioner, og som derfor enten var blevet, eller stod for at skulle anbringes på udenøs institutioner, langt fra netværk og familie.

Faglig udvikling​

Siden opstarten har Kærbygård udviklet det pædagogiske arbejde i en stadig mere metodisk funderet retning, med dokumentationsmetoden ICF som omdrejningspunkt. Arbejdet udføres i et metodisk perspektiv, som beskrevet i afsnittet “Metode”.

Ledelse

Med henblik på de ofte komplekse problemstillinger og opgaver, der kan være omkring den enkelte beboer på Kærbygård, hvor mange medarbejdere skal deltage i opgaveløsningen, så er organisation og organisering opbygget så en koordineret indsats understøttes og prioriteres.

Det betyder bl.a., at Kærbygårds  pædagogiske ledelse udgøres af et ledelsesteam på to ledere. De har ansvaret for, at det pædagogiske arbejde koordineres i samråd med det øvrige pædagogiske personale, og så klar instruktion på baggrund af viden og erfaringer med opgaveløsningen er tilgængelig.

Den pædagogiske ledelse står også til rådighed for de ad hoch opgaver og situationer, som relativt hyppigt opstår med Kærbygårds målgruppe.

Driftsøkonomi og individualitet

Kærbygård har organiseret sig i en driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme omkring enkeltmandstilbud på stedets 8 pladser.  Hver af pladserne tager udgangspunkt i en selvstændig lejlighed, hvor designeret personale og ledelse sørger for et individuelt tilrettelagt tilbud til borgeren.

Kærbygård, en socialøkonomisk virksomhed.

Kærbygård er en privat socialøkonomisk virksomhed, som har registreret sig under Erhvervsstyrelsens ordning for “Registreret Socialøkonomisk Virksomhed”, (RSV).  Registreringen betyder bl.a., at Kærbygård har underlagt sig yderligere økonomisk kontrol, og forpligter sig til at indberette udvidede oplysninger om økonomi. Registreringen betyder også, at virksomhedens overskud ikke kan tilfalde ejere af virksomheden, men skal reinvesteres i virksomheden eller i andet med socialt formål.​

Menu